ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਓ: ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ

ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ view the abuse log ਲਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ:

Your IP address is in a range which has been blocked on all wikis.

The block was made by Masti (meta.wikimedia.org). The reason given is Open proxy.

  • Start of block: 14:41, 20 ਅਪਰੈਲ 2017
  • Expiration of block: 14:41, 20 ਅਪਰੈਲ 2018

You can contact Masti to discuss the block. You cannot use the "ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ" feature unless a valid email address is specified in your account preferences and you have not been blocked from using it. Your current IP address is 23.20.162.200, and the blocked range is 23.20.0.0/16. Please include all above details in any queries you make.