ਛੋਟੇ ਸਫ਼ੇ

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ਵੇਖੋ (ਪਿੱਛੇ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (ਅਤੀਤ) ‎we ‎[8 ਬਾਈਟ]
 2. (ਅਤੀਤ) ‎Daatar ‎[18 ਬਾਈਟ]
 3. (ਅਤੀਤ) ‎ਉਸਟ੍ਰੀ ‎[22 ਬਾਈਟ]
 4. (ਅਤੀਤ) ‎ਉਸਤ ‎[22 ਬਾਈਟ]
 5. (ਅਤੀਤ) ‎ਉਸਤਖਾਨ ‎[22 ਬਾਈਟ]
 6. (ਅਤੀਤ) ‎ਉਸਤਤਿਵ੍ਯਾਜ ਨਿੰਦਾ ‎[22 ਬਾਈਟ]
 7. (ਅਤੀਤ) ‎ਉਸਤੋਤ੍ਰ ‎[22 ਬਾਈਟ]
 8. (ਅਤੀਤ) ‎ਉਸਨ ‎[22 ਬਾਈਟ]
 9. (ਅਤੀਤ) ‎ਉਅਸਤੁਅਾ ‎[24 ਬਾਈਟ]
 10. (ਅਤੀਤ) ‎ਉਆਹਿ ‎[24 ਬਾਈਟ]
 11. (ਅਤੀਤ) ‎ਉਸਗਾ ‎[24 ਬਾਈਟ]
 12. (ਅਤੀਤ) ‎ਉਸਟਨ ‎[24 ਬਾਈਟ]
 13. (ਅਤੀਤ) ‎ਉਸਟੀਅਹਿ ‎[24 ਬਾਈਟ]
 14. (ਅਤੀਤ) ‎ਊਜਰੀ ‎[26 ਬਾਈਟ]
 15. (ਅਤੀਤ) ‎ਤਰਜਮਾ ‎[29 ਬਾਈਟ]
 16. (ਅਤੀਤ) ‎ਖਾਮੀ ‎[33 ਬਾਈਟ]
 17. (ਅਤੀਤ) ‎ਜਿਲਾ ‎[33 ਬਾਈਟ]
 18. (ਅਤੀਤ) ‎ਜਿਲ੍ਹਾ ‎[33 ਬਾਈਟ]
 19. (ਅਤੀਤ) ‎ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ‎[33 ਬਾਈਟ]
 20. (ਅਤੀਤ) ‎ਸ਼ਨਾਖਤ ‎[39 ਬਾਈਟ]
 21. (ਅਤੀਤ) ‎ਤੱਲਕਾ ‎[40 ਬਾਈਟ]
 22. (ਅਤੀਤ) ‎ਤਾਲਮਖਾਨਾ ‎[42 ਬਾਈਟ]
 23. (ਅਤੀਤ) ‎ਉਸਤਾ ‎[43 ਬਾਈਟ]
 24. (ਅਤੀਤ) ‎ਤੱਲੋੰ ‎[44 ਬਾਈਟ]
 25. (ਅਤੀਤ) ‎Elision ‎[44 ਬਾਈਟ]
 26. (ਅਤੀਤ) ‎Cavity ‎[47 ਬਾਈਟ]
 27. (ਅਤੀਤ) ‎Dental ‎[47 ਬਾਈਟ]
 28. (ਅਤੀਤ) ‎ਤਲੂਆ ‎[49 ਬਾਈਟ]
 29. (ਅਤੀਤ) ‎ਤਲੂਣੀ ‎[49 ਬਾਈਟ]
 30. (ਅਤੀਤ) ‎Cerebrum ‎[50 ਬਾਈਟ]
 31. (ਅਤੀਤ) ‎Emphatic ‎[50 ਬਾਈਟ]
 32. (ਅਤੀਤ) ‎ਖਸ਼ਖਾਸ਼ੀ ‎[52 ਬਾਈਟ]
 33. (ਅਤੀਤ) ‎Cerebral ‎[53 ਬਾਈਟ]
 34. (ਅਤੀਤ) ‎Conjunct ‎[53 ਬਾਈਟ]
 35. (ਅਤੀਤ) ‎Declension ‎[53 ਬਾਈਟ]
 36. (ਅਤੀਤ) ‎ਤਾਲਨਾ ‎[57 ਬਾਈਟ]
 37. (ਅਤੀਤ) ‎penal ‎[57 ਬਾਈਟ]
 38. (ਅਤੀਤ) ‎Central vowel ‎[57 ਬਾਈਟ]
 39. (ਅਤੀਤ) ‎Accuastive ‎[57 ਬਾਈਟ]
 40. (ਅਤੀਤ) ‎Desiderative ‎[59 ਬਾਈਟ]
 41. (ਅਤੀਤ) ‎speaker ‎[60 ਬਾਈਟ]
 42. (ਅਤੀਤ) ‎Nominative ‎[60 ਬਾਈਟ]
 43. (ਅਤੀਤ) ‎Derivative ‎[60 ਬਾਈਟ]
 44. (ਅਤੀਤ) ‎Devocalisation ‎[62 ਬਾਈਟ]
 45. (ਅਤੀਤ) ‎Dissimilation ‎[62 ਬਾਈਟ]
 46. (ਅਤੀਤ) ‎ਤੈਹੀਕ ‎[64 ਬਾਈਟ]
 47. (ਅਤੀਤ) ‎fourteen ‎[65 ਬਾਈਟ]
 48. (ਅਤੀਤ) ‎Causative ‎[65 ਬਾਈਟ]
 49. (ਅਤੀਤ) ‎twelve ‎[66 ਬਾਈਟ]
 50. (ਅਤੀਤ) ‎Cuniform Script ‎[66 ਬਾਈਟ]

ਵੇਖੋ (ਪਿੱਛੇ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)