ਮਦਦ:ਮੋਨ ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ

ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਮੋਨ ਉਚਾਰਨ[ਸੋਧੋ]

ਬਰਮੀ ਅਤੇ ਮੋਨ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਮੋਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਰਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਵੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਤੇ ਟਾਈਪੋ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
  • ਦੇਖੋ: ਮੋਨ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ
က Ka Kh̀a Ga Gha Nga
caˀ cʰaˀ cɛ̀ˀ ဇျ jh ɲɛ̀ˀ
taˀ tʰaˀ daˀ tʰɛ̀ˀ naˀ
taˀ tʰa tɛ̤ˀ tʰɛ̤ˀ nɛ̤ˀ
paˀ pʰaˀ pɛ̤ˀ pʰɛ̤ˀ mɛ̤ˀ
jɛ̤ˀ rɛ̤ˀ lɛ̤ˀ wɛ̤ˀ saˀ
haˀ laˀ ɓaˀ ʔaˀ bɛ̤ˀ
အာ ā i ဣဳ ɔe u ဥု ao
aye အဲ ai အော o အဴ āi အံ òm
အး ah
သုည
Ṣ̄ūny̒
ɲaˀ

မွဲ
Mạ̀w
ၜါ
Ba
ပိ
Pū̀

ပန်
Pxnd̒
မသုန်
Pa
S̄xn

တရဴ
Arao
ထပှ်
Happō
ဒစာံ
Hacān

ဒစိတ်
Haci