ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

I

ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ[ਸੋਧੋ]

ਉਚਾਰਨ[ਸੋਧੋ]

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸ[ਸੋਧੋ]

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: I, ik, ich
  • ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ ic, ih

ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ[ਸੋਧੋ]

ਮੈਂ

ਵਿਭਕਤੀ
ਕਰਤਾ I
ਕਰਮ me
ਆਤਮ ਵਾਚਕ myself
ਅਧਿਕਾਰਤਮਕ my
ਅਧਿਕਾਰਤਮਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ mine