ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

non

ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ[ਸੋਧੋ]

ਨਿਰੁਕਤੀ[ਸੋਧੋ]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ none ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ

ਅਗੇਤਰ[ਸੋਧੋ]

non

  1. ਗ਼ੈਰ-, ਅਣ-, ਬੇ-, ਨਾ- ਆਦਿ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਸਬਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਅਗੇਤਰ

ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ[ਸੋਧੋ]

non

  1. ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ[ਸੋਧੋ]

ਨਿਪਾਤ[ਸੋਧੋ]

non

  1. ਨਹੀਂ