ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

that

ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ[ਸੋਧੋ]

ਉਚਾਰਣ ਰੀਤ[ਸੋਧੋ]

  • ਦੈਟ
  • I.P.A.: /ðæt/

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸ[ਸੋਧੋ]

ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ þæt

ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ[ਸੋਧੋ]

(ਬਹੁਵਚਨ: those)
ਉਹ, ਉਸ (ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ, ਵਿਚਾਰ, ਹਾਲਾਤ, ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ)

That is her mother.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ[ਸੋਧੋ]

(ਬਹੁਵਚਨ: those)
ਉਹ, ਉਸ (ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ, ਵਿਚਾਰ, ਹਾਲਾਤ, ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ)

That woman is her mother.
Those little mannerisms of hers make me sick.

ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ[ਸੋਧੋ]

ਇੰਨਾ

that much
The fish was that big.

ਯੋਜਕ[ਸੋਧੋ]

ਕਿ

Hold it up so that everyone can see it.