ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ:*Youngjin

ਪੰਨਾ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੋਂ

NOTICE I am not active in here exapt SWMT works. So I may not replay quicly, Instead please visit my Meta-wiki user talk page. Thank you