ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

be

ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ[ਸੋਧੋ]

ਉਚਾਰਣ ਰੀਤ[ਸੋਧੋ]

  • ਬੀ
  • I.P.A.: /bi/
  • (file)

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸ[ਸੋਧੋ]

  • ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੱਜੇ: been
  • ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ beon

ਕਿਰਿਆ[ਸੋਧੋ]

ਹੋਣਾ

Shakespeare's “To be or not to be” is the ultimate question.
ਕਾਲ
ਅਨਿਯਤ to be
ਵਰਤਮਾਨ is, am, are
ਭੂਤ was, were
ਭੂਤ ਕ੍ਰਿਦੰਤ been
ਵਰਤਮਾਨ ਕ੍ਰਿਦੰਤ being
ਵਰਤਮਾਨ
ਇਕ-ਵਚਨ ਬਹੁ-ਵਚਨ
ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਰਖ I am we are
ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਖ you are you are
ਤੀਸਰਾ ਪੁਰਖ he is they are
ਭੂਤ
ਇਕ-ਵਚਨ ਬਹੁ-ਵਚਨ
ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਰਖ I was we were
ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਖ you were you were
ਤੀਸਰਾ ਪੁਰਖ he was they were