pardon

ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਜਰਮਨ[ਸੋਧੋ]

ਨਿਰੁਕਤਾ[ਸੋਧੋ]

Middle English pardonen, Old French pardone, Vulgar Latin *perdonarer, ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਚਾਰਨ[ਸੋਧੋ]

Audio (US) MENU0:00

ਅਰਥ[ਸੋਧੋ]

ਨਾਵ[ਸੋਧੋ]

  1. ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ।
  2. ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧਕ ਜਾਰੀ , ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕਦੀ ਹੈ , ਜ (ਕੁਝ ਪੇਚ ਵਿੱਚ ), ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ , ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਰਿਆ[ਸੋਧੋ]

  1. ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ।
  2. ਇੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਤ ਤੱਕ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ।
  3. ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਲਈ।

ਵਿਸਮਕ[ਸੋਧੋ]

ਅਕਸਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।