ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

this

ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

[ਸੋਧੋ]

ਉਚਾਰਣ ਰੀਤ

[ਸੋਧੋ]
  • ਦਿਸ
  • I.P.A.: /ðɪs/

ਮੂਲ ਨਿਕਾਸ

[ਸੋਧੋ]

ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ þis

ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ

[ਸੋਧੋ]

(ਬਹੁਵਚਨ: these)
ਇਹ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

[ਸੋਧੋ]

(ਬਹੁਵਚਨ: these)
ਇਹ

This classroom is where I learned to read and write.