ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

tonto

ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਇਤਾਲਵੀ[ਸੋਧੋ]

ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੁਕਤੀ[ਸੋਧੋ]

ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ attonitus ਤੋਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ[ਸੋਧੋ]

1. ਮੂਰਖ, ਬੇਵਕੂਫ਼, ਬੁੱਧੂ, ਬੇਅਕਲ

ਪੁਰਤਗੇਜ਼ੀ[ਸੋਧੋ]

ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੁਕਤੀ[ਸੋਧੋ]

ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ attonitus ਤੋਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ[ਸੋਧੋ]

1. ਮੂਰਖ, ਬੇਵਕੂਫ਼, ਬੁੱਧੂ, ਬੇਅਕਲ

ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ[ਸੋਧੋ]

ਸਪੇਨੀ[ਸੋਧੋ]

ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੁਕਤੀ[ਸੋਧੋ]

ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ attonitus ਤੋਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ[ਸੋਧੋ]

1. ਮੂਰਖ, ਬੇਵਕੂਫ਼, ਬੁੱਧੂ, ਬੇਅਕਲ

ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ[ਸੋਧੋ]