ਫਰਮਾ:wikivar

ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੋਂ
purge rev-ID : -   b: c: m: n: q: s: t: w: wikt: ? version all messages Monobook.css Monobook.js
$wgMagicWordsEn at cvs L M mail * shell-dev's #tech / m: Global variables m:help: Table Template Variable
 | common reserved custom namespacesvariablespredefined templatesmiscelaneous
last update: ~~~~~ generates "date" ‎
21:12, ੮ ਮਾਰਚ ੨੦੦੬ (UTC)‎
~~~ generates "signature"‎
~~~~ generates "signature" MediaZilla and "date" MediaZilla
method a method b generates
common namespaces [-2 - 15] / used at all MediaWiki projects
‎{{ns:-2}} MediaZilla {{ns:Media}}  ਮੀਡੀਆ
‎{{ns:-1}} MediaZilla {{ns:Special}}  ਖ਼ਾਸ
(Main) – MediaWiki:Blanknamespace MediaZilla – ‎(ਮੁੱਖ)
‎{{ns:1}} MediaZilla {{ns:Talk}}  ਗੱਲ-ਬਾਤ
‎{{ns:2}} MediaZilla {{ns:User}}  ਵਰਤੋਂਕਾਰ
‎{{ns:3}} MediaZilla {{ns:User_talk}}  ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ
‎{{ns:4}} MediaZilla {{ns:Project}}  Wiktionary
‎{{ns:5}} MediaZilla {{ns:Project_talk}}  Wiktionary ਗੱਲ-ਬਾਤ
‎{{ns:6}} MediaZilla {{ns:Image}}  ਤਸਵੀਰ
‎{{ns:7}} MediaZilla {{ns:Image_talk}}  ਤਸਵੀਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ
‎{{ns:8}} MediaZilla {{ns:MediaWiki}}  ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ
‎{{ns:9}} MediaZilla {{ns:MediaWiki_talk}}  ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ
‎{{ns:10}} MediaZilla {{ns:Template}}  ਫਰਮਾ
‎{{ns:11}} MediaZilla {{ns:Template_talk}}  ਫਰਮਾ ਗੱਲ-ਬਾਤ
‎{{ns:12}} MediaZilla {{ns:Help}}  ਮਦਦ
‎{{ns:13}} MediaZilla {{ns:Help_talk}}  ਮਦਦ ਗੱਲ-ਬਾਤ
‎{{ns:14}} MediaZilla {{ns:Category}}  ਸ਼੍ਰੇਣੀ
‎{{ns:15}} MediaZilla {{ns:Category_talk}}  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ
reserved namespaces
‎{{ns:16}} MediaZilla    
‎{{ns:17}} MediaZilla    
‎{{ns:98}} MediaZilla    
‎{{ns:99}} MediaZilla    
custom namespaces
‎{{ns:100}} MediaZilla    
‎{{ns:101}} MediaZilla    
‎{{ns:102}} MediaZilla    
‎{{ns:103}} MediaZilla    
‎{{ns:104}} MediaZilla    
‎{{ns:105}} MediaZilla    
‎{{ns:106}} MediaZilla    
‎{{ns:107}} MediaZilla    
‎{{ns:121}} MediaZilla    
‎{{ns:122}} MediaZilla    
‎{{ns:127}} MediaZilla    
‎{{ns:128}} MediaZilla    
‎{{ns:2147483646}} MediaZilla    
‎{{ns:2147483647}} MediaZilla    
variables
‎{{CURRENTDAY}} MediaZilla  6
‎{{CURRENTDAY2}} MediaZilla  06
‎{{CURRENTDAYNAME}} MediaZilla  ਬੁੱਧਵਾਰ
‎{{CURRENTDOW}} MediaZilla  3
‎{{CURRENTMONTH}} MediaZilla  12
‎{{CURRENTMONTHABBREV}} MediaZilla  ਦਸ
‎{{CURRENTMONTHNAME}} MediaZilla  ਦਸੰਬਰ
‎{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} MediaZilla  ਦਸੰਬਰ
‎{{CURRENTTIME}} MediaZilla  17:11
‎{{CURRENTWEEK}} MediaZilla  49
‎{{CURRENTYEAR}} MediaZilla  2023
‎{{FULLPAGENAME}} MediaZilla  ਫਰਮਾ:wikivar
‎{{FULLPAGENAMEE}} MediaZilla  %E0%A8%AB%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A8%BE:wikivar 1
‎{{NAMESPACE}} MediaZilla  ਫਰਮਾ
‎{{NAMESPACEE}} MediaZilla  %E0%A8%AB%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A8%BE 1
‎{{NUMBEROFARTICLES}} MediaZilla  15,452
‎{{NUMBEROFFILES}} MediaZilla  0
‎{{PAGENAME}} MediaZilla  wikivar
‎{{PAGENAMEE}} MediaZilla  wikivar 1
‎{{REVISIONID}} MediaZilla  -
‎{{SCRIPTPATH}} MediaZilla  /w 1
‎{{SERVER}} MediaZilla  //pa.wiktionary.org
‎{{SERVERNAME}} MediaZilla  pa.wiktionary.org
‎{{SITENAME}} MediaZilla  Wiktionary
‎{{SUBPAGENAME}} MediaZilla  wikivar
predefined templates
‎{{FULLURL:}} MediaZilla  ‎{{FULLURL:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit}}‎

 ‎{{FULLURL:{{INT:Mainpage}}|action=history}} e


 ‎{{FULLURL:w:en:Wikipedia:Village pump|action=render}}‎

//pa.wiktionary.org/w/index.php?title=%E0%A8%AB%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A8%BE:wikivar&action=edit ‎

//pa.wiktionary.org/w/index.php?title=%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%96_%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%A8%E0%A8%BE&action=history ‎


https://pa.wikipedia.org/wiki/en:Wikipedia:Village_pump?action=render

‎{{FULLURLE:}} MediaZilla  ‎{{FULLURLE:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit}}‎

 ‎{{FULLURLE:{{INT:Mainpage}}|action=history}} e


 ‎{{FULLURLE:w:he:special:Allpages/user:א}}

//pa.wiktionary.org/w/index.php?title=%E0%A8%AB%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A8%BE:wikivar&action=edit ‎

//pa.wiktionary.org/w/index.php?title=%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%96_%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%A8%E0%A8%BE&action=history ‎


https://pa.wikipedia.org/wiki/he:special:Allpages/user:%D7%90

‎{{GRAMMAR:}} MediaZilla  ‎{{GRAMMAR:genitive|{{SITENAME}}}} GRAMMAR e
Wiktionary‎
‎{{INT:}} MediaZilla  ‎{{INT:Clearyourcache}} e
Note: After publishing, you may have to bypass your browser's cache to see the changes.
  • Firefox / Safari: Hold Shift while clicking Reload, or press either Ctrl-F5 or Ctrl-R (⌘-R on a Mac)
  • Google Chrome: Press Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R on a Mac)
  • Internet Explorer / Edge: Hold Ctrl while clicking Refresh, or press Ctrl-F5
  • Opera: Press Ctrl-F5.‎
‎{{LC:}} MediaZilla  ‎{{LC:{{RAW:template:alphabet upper case/pa}}}} e
ਫਰਮਾ:alphabet upper case/pa
‎{{LCFIRST:}} MediaZilla  ‎{{LCFIRST:{{RAW:template:diacritics/pa}}}} e
ਫਰਮਾ:diacritics/pa
‎{{LOCALURL:}} MediaZilla  ‎{{LOCALURL:{{INT:Mainpage}}|action=history}} e

 ‎{{LOCALURL:w:en:Wikipedia:Village pump|action=render}}‎

‎ /w/index.php?title=%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%96_%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%A8%E0%A8%BE&action=history ‎

https://pa.wikipedia.org/wiki/en:Wikipedia:Village_pump?action=render

‎{{LOCALURLE:}} MediaZilla  ‎{{LOCALURLE:{{INT:Mainpage}}|action=history}} e

 ‎{{LOCALURLE:w:he:special:Allpages/user:א}}

‎ /w/index.php?title=%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%96_%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%A8%E0%A8%BE&action=history ‎

https://pa.wikipedia.org/wiki/he:special:Allpages/user:%D7%90

‎{{MSG:}} MediaZilla  ‎{{MSG:MediaWiki:Rclinks}} e

 ‎{{MSG:MediaWiki:Showhideminor}} e

ਆਖ਼ਰੀ $2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ $1 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਖਾਓ
$3

ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ:Showhideminor

‎{{MSGNW:}} MediaZilla  ‎{{MSGNW:MediaWiki:Sidebar}} e
* navigation

** mainpage|mainpage-description ** portal-url|portal ** recentchanges-url|recentchanges ** currentevents-url|currentevents ** randompage-url|randompage ** helppage|help ** sitesupport-url|sitesupport‎

‎{{NS:}} MediaZilla  ‎common reserved custom namespaces
‎{{PLURAL:}} MediaZilla  ‎{{PLURAL:1|form 1|form 2|form 3|form 4}} PLURAL e

 ‎{{PLURAL:2|form 1|form 2|form 3|form 4}}‎


 ‎{{PLURAL:3|form 1|form 2|form 3|form 4}}‎


 ‎{{PLURAL:4|form 1|form 2|form 3|form 4}}‎

form 1‎

form 2‎


form 2‎


form 2‎

‎{{RAW:}} MediaZilla  ‎{{RAW:project:Welcome!}} e
Wiktionary:Welcome!
‎{{SUBST:}} MediaZilla  ‎{{SUBST:CURRENTYEAR}}‎
੨੦੦੬‎
‎{{UC:}} MediaZilla  ‎{{UC:{{RAW:template:alphabet lower case/pa}}}} e
ਫਰਮਾ:ALPHABET LOWER CASE/PA
‎{{UCFIRST:}} MediaZilla  ‎{{UCFIRST:áéíóúýö}}‎
Áéíóúýö‎
‎{{foo}} MediaZilla  ‎{{Special:Newpages/10}}‎

 ‎{{special:Statistics}}‎


 ‎{{special:Version}}‎


ਖ਼ਾਸ:Statistics


ਖ਼ਾਸ:Version

miscelaneous
MediaWiki:Linktrail T MediaZilla  ‎{{int:Linktrail}} e

 ‎[[{{INT:Mainpage}}]]{{RAW:template:alphabet upper case/pa}} e


 ‎[[{{INT:Mainpage}}]]{{RAW:template:alphabet lower case/pa}} e


 ‎[[{{INT:Mainpage}}]]{{RAW:template:diacritics/pa}} e


 ‎[[{{INT:Mainpage}}]]{{RAW:template:special characters/pa}} e


 ‎[[{{INT:Mainpage}}]]{{RAW:template:numbers/pa}} e

‎ ⧼Linktrail⧽ ‎

ਮੁੱਖ ਪੰਨਾਫਰਮਾ:alphabet upper case/pa


ਮੁੱਖ ਪੰਨਾਫਰਮਾ:alphabet lower case/pa


ਮੁੱਖ ਪੰਨਾਫਰਮਾ:special characters/pa


ਮੁੱਖ ਪੰਨਾਫਰਮਾ:diacritics/pa


ਮੁੱਖ ਪੰਨਾਫਰਮਾ:numbers/pa

1 this documentation displays this value LTR (left to right)
 | common reserved custom namespacesvariablespredefined templatesmiscelaneous